Biogasinstallatie

Producten en diensten

Hoe kunnen we u helpen?

In onderstaand overzicht ziet u wat bij als Biogas Plus u te bieden hebben. Klik op de link naar de betreffende pagina voor meer en uitgebreide informatie over het product of de dienst. 

Mestvergister
De Compact Plus Mestvergister (CPM) is een robuuste en flexibele mestvergister die speciaal ontwikkeld is om een veebedrijf energieneutraal te maken en de emissie van  broeikasgassen te reduceren. Lees meer over onze mestvergister

Biogasinstallatie
De Compact Plus® biogasinstallatie heeft een uitgekiend gepatenteerd ontwerp: compact, flexibel, robuust en eenvoudig. Met de Compact Plus® biogasinstallatie (foto) bent u in staat om de meest uiteenlopende vloeibare en vaste substraten (biomassa en/of mest) te voeden. Om een goed rendement – nu en in de toekomst – te kunnen garanderen is het belangrijk dat u niet afhankelijk bent van slechts enkele typen substraten. Lees uitgebreide informatie over onze biogasinstallatie

Gasopwerking
Biogas bestaat voor ongeveer 55% uit methaan (CH4) en 45% kooldioxide  (CO2). Daarnaast bevat het biogas H2S, NH3 en vaak ook vluchtige organische koolwaterstoffen (VOC's), zoals siloxanen en terpenen. Ook is het biogas verzadigd met vocht. Om biogas te kunnen verwerken tot elektriciteit, warmte of groen gas, moet dit worden gereinigd en mogelijk worden opgewerkt naar aardgaskwaliteit. Lees meer over onze behandelmetodes

Digestaatverwerking
Biogas Plus biedt u verschillende mogelijkheden voor het behandelen van uw mest of digestaat. Hierbij moet u met name denken aan technische oplossingen voor het hygiëniseren, indikken en drogen van uw producten. Lees meer over de behandeling van digestaat 

Advies en projectontwikkeling
Biogas Plus kan u in alle fasen van uw biogasproject van dienst zijn. Op het gebied van advisering en projectontwikkeling van biogasproject is Biogas Plus met name gespecialiseerd in:
  • Haalbaarheidsstudie
  • Vergunningentraject
  • Subsidietraject
  • Financiering  
  • Basic engineering
  • Biologisch en operationeel beheer
  • Meetrapportage