Partner in biogas

Met vandaag meer dan 50 referentieprojecten en meer dan 35 medewerkers is Biogas Plus een toonaangevende organisatie in de biogassector. Met name in de Benelux en Frankrijk is Biogas Plus niet meer weg te denken als leverancier van componenten en als projectenorganisatie met alle benodigde disciplines voor de succesvolle realisatie van elk biogasproject.

Biogas Plus is uw partner voor alles wat met biogas en mestverwerking te maken heeft. We combineren uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van het biologische proces met een zeer ruime kennis op het gebied van de bijbehorende techniek. Dit geldt voor co-vergisting, afvalvergisting en mestvergisting. Hierin zijn we uniek. Naast het produceren van kwalitatief hoogwaardig biogas tegen de laagst mogelijke kostprijs, richten wij ons op het verwerken van mest en digestaat. Biogas Plus biedt de klant hiervoor keuze uit verschillende soorten drooginstallaties en een modulair pasteurisatie-systeem. We ontwikkelen alle producten die we aanbieden in eigen huis.
Biogas is een hernieuwbaar gas dat hoofdzakelijk bestaat uit methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2).

Wat is een biogasinstallatie?
In een biogasinstallatie wordt biomassa vergist. Tijdens dit vergistingsproces zetten bacteriën de organische stof om in biogas.

Het biogas wordt in een Warmte Kracht Koppeling (WKK) omgezet in duurzame elektriciteit en warmte, of het biogas wordt opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit en vervolgens geïnjecteerd in het gasnet of gecomprimeerd tot LNG.

Groen Gas is biogas dat is ‘schoongemaakt’ om zodoende eenzelfde kwaliteit te krijgen als aardgas. 

Biogas bestaat voor ongeveer 55% uit methaan (CH4) en 45% kooldioxide  (CO2). Daarnaast bevat het biogas H2S en vaak ook vluchtige  organische koolwaterstoffen (VOC's), zoals siloxanen en terpenen. Ook is  het biogas verzadigd met vocht. Aardgas daarentegen bestaat voor  ongeveer 90% uit CH4 en 10% N2, is droog en bevat vrijwel geen NH3 en  H2S. Ook bevat aardgas een geurstof (THT), die het gas zijn kenmerkende  geur geeft.

Digestaat is vergiste biomassa en is een restproduct van de biogasproductie. Digestaat bevat water, levende en dode organismen, mineralen en de niet omgezette organische stof. Vaak wordt dierlijke mest gebruikt word in de vergisting, welke afkomstig is van rundvee, varkens of kippen. Vaak worden meer organisch materiaal toegevoegd zoals organische reststromen uit de voedingsindustrie. Door de vergisting wordt het organisch materiaal in de mest deels afgebroken tot gas. 

Lees meer over wat digestaat is

Snel naar

  Contact en route      
 Service en onderhoud         Overzicht van gerealiseerde projecten