Waterijzer Biogas Plus is leverancier van waterijzer  ten behoeve van de ontzwaveling van  uw biogas. Wanneer het zwavelgehalte  in het biogas te hoog is (bijv. > 500  ppm) kan dit schadelijk zijn voor de  WKK.  Het waterijzer is een restproduct dat  vrijkomt bij zuiveringsprocessen van  drinkwater bij de waterleidingbedrijven. Wij kunnen zowel vloeibaar waterijzer als steekvast waterijzer leveren.  Beide typen kunnen we snel uit voorraad leveren. Welk type voor uw  installatie het beste toepasbaar is, is mede afhankelijk van de technische  mogelijkheden om het waterijzer in de vergister of voormenger te voeren.  Vanwege de snelle werking van vloeibaar waterijzer is dit type het beste  toepasbaar bij een acute verhoging van het zwavelgehalte. Toevoeging van waterijzer in uw biogasinstallatie geeft de volgende  voordelen: een snelle verlaging van het zwavelgehalte in het biogas het vermindert schuimvorming in uw vergister  het zorgt voor een stabielere biologie Waterijzer staat vermeld op de zogenaamde Positieve Lijst (Bijlage Aa van  de Meststoffenwet) en mag dus worden gebruikt bij covergisters. Wilt u meer informatie over de toepassing van waterijzer of wilt u waterijzer bestellen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Normaal  gesproken kan een bestelling waterijzer binnen 1-2 dagen worden geleverd. Voor het veiligheidsinformatieblad van waterijzer klikt u hier.  NL  EN