VacuümDrukTank pompsysteem De VacuümDrukTank is een innovatief pompsysteem, speciaal ontwikkeld  voor het verpompen van dikke brijachtige producten voor biogasinstallaties. Het voeden van de vergisters mag niet worden onderbroken vanwege  storingen en onderhoud, dit betekent immers vrijwel direct een lagere  biogasproductie en dus verlies van omzet. Het vernuftig ontwerp van de  VacuümDrukTank zorgt er voor dat problemen met het pompen verleden  tijd zijn.  Het vastlopen van pompen, het alleen maar kunnen verpompen van  vloeistoffen met relatief weinig droge stof, het frequent moeten vervangen  van onderdelen: allemaal verleden tijd met de door Biogas Plus ontwikkelde  VacuümDrukTank.  Doordat de vacuümpomp en de bijbehorende motor zelf niet in aanraking komen met de biomassa, is het pompsysteem nauwelijks storingsgevoelig  en nagenoeg onderhoudsvrij. Afhankelijk van het mengsel kan men zonder problemen brij verpompen  van 25-30% droge stof. Meer droge stof betekent doorgaans meer energie  en een efficiëntere vergisting. Voordelen van een VacuümDrukTank zijn: verpompen van brij met hoog % d.s.  zeer hoge capaciteit nauwelijks storingsgevoelig nagenoeg onderhoudsvrij laag energieverbruik eenvoudige dosering vergister lage druk in de leiding  lange levensduur De VacuümDrukTank wordt vacuüm gezogen waardoor de tank zich vult met biomassa. Vervolgens wordt de tank onder druk gebracht en wordt de  biomassa weg geperst naar de desbetreffende tank/silo. Een bijkomend  voordeel van het principe van de VacuümDrukTank is dat dezelfde leiding  wordt gebruikt voor het persen als voor het zuigen. Dit bespaart veel  kostbaar leidingwerk en vergroot uw flexibiliteit.   Met de VacuümDrukTank kan men tevens veel nauwkeuriger doseren dan  met traditionele pompen.   Klik op de thumbnail om te vergroten NL  EN