Biogasinstallatie

Mestvergister

Energieneutraal veebedrijf

De Compact Plus Mestvergister (CPM) is een robuuste en flexibele mestvergister die speciaal ontwikkeld is om een veebedrijf energieneutraal te maken en de emissie van  broeikasgassen te reduceren. 
De CPM Warmte levert warmte dat lokaal kan worden toegepast, bijvoorbeeld voor het hygiëniseren en/of drogen van digestaat of mest.
De CPM met WKK levert stroom en warmte voor het netwerk en om lokaal toe te passen. 

De CPM voor Groen Gas levert als eindproduct groen gas voor het aardgasnetwerk. Het biogas wordt middels een 3-traps membraan opgewerkt naar aardgaskwaliteit waarna het wordt ingevoed in het aardgasnetwerk.