Compact Plus® biogasinstallatie De Compact Plus® biogasinstallatie heeft een uitgekiend gepatenteerd  ontwerp: compact, flexibel, robuust en eenvoudig. Met de Compact Plus®  biogasinstallatie bent u in staat om de meest uiteenlopende vloeibare en  vaste substraten (biomassa en/of mest) te voeden. Om een goed  rendement – nu en in de toekomst – te kunnen garanderen is het  belangrijk dat u niet afhankelijk bent van slechts enkele typen substraten. De Compact Plus® biogasinstallatie is voorzien van een hydrolysering die  om de vergister gebouwd is en die tevens wordt gebruikt als mengring. De  hydrolyse heeft een aantal grote voordelen waaronder het voorkomen van  drijflagen in de vergisters, reductie van de zwavelconcentratie en het  koolzuurgas in het biogas, rust in de vergister en met name een maximale  biogasproductie. De vloeibare substraten worden met behulp van het pompsysteem  VacuümDrukTank in de hydrolysering gepompt. De vaste substraten worden met behulp van bijvoorbeeld een shovel in de hydrolysering gekiept. Er  komen dus geen storingsgevoelige schroeven en vijzels aan te pas.  Verontreinigingen zoals stenen e.d. geven geen storing in het  pompsysteem. Vanuit de hydrolysering wordt de vergister met behulp van de  VacuümDrukTank gevoed. De hydrolysering dient dus tevens als voorraad.  Dit betekent dat u in het vooruit kunt werken en bijvoorbeeld niet elke dag  vaste stof hoeft te voeden. De Compact Plus® biogasinstallatie is modulair opgezet. De Compact  Plus® biogasinstallatie bestaat uit één vergister met hydrolysering. Indien  men een grotere installatie wenst, kan de vergister en de hydrolysering  worden vergroot en men kan het ontwerp uitbreiden met extra  (na)vergisters. Het modulaire ontwerp betekent dat met hetzelfde  pompsysteem alle (na)vergisters kunnen worden gevoed en kunnen worden leeggezogen. Ook kan elke vergister onafhankelijk van de andere  vergister(s) worden bedreven. Patent pending  Doordat een zuigleiding ook als persleiding kan worden gebruikt bevat de  Compact Plus® biogasinstallatie weinig leidingwerk en dientengevolge ook  weinig afsluiters. De Compact Plus® biogasinstallatie is uitgerust met een geavanceerd  besturingssysteem waarmee het volledige proces automatisch – en ook op  afstand – kan worden aangestuurd. Biogas Plus heeft zeer grote ervaring op het gebied van het biologisch  opstarten en beheren van biogasinstallaties. Met de Compact Plus®  biogasinstallatie kiest u niet alleen voor een ideaal ontwerp, maar ook voor  de zekerheid van een goede procesvoering. De voordelen van de Compact Plus® biogasinstallatie: Maximale gasproductie VacuümDrukTank pompsysteem Korte leidingen & weinig afsluiters Voeden met hoog % d.s. mogelijk  Hydrolyse (biologische ontsluiting van inputstoffen)  Modulair Weinig onderhoud Volledig geautomatiseerd Flexibel in soorten voeding Scherp geprijsd   Wilt u een biogasinstallatie bouwen? Neem dan contact met ons op zodat  wij u vrijblijvend kunnen informeren over de mogelijkheden. Wij beschikken  over goede referenties die u desgewenst kunt bezoeken. NL  EN