Additieven Biogas Plus kan u voorzien van de juiste bacteriën en enzymen om uw  vergistingsproces te optimaliseren. Enzymen - MethaPlus® Biogas Plus verkoopt voor DSM Biogas het  additief MethaPlus®. MethaPlus® is een  speciaal voor biogasinstallaties ontwikkelde  combinatie van hoogwaardige enzymen die  het vergistingsproces significant verbetert. MethaPlus® heeft zich zowel in de theorie  als in de praktijk bewezen. Door DSM Biogas  is in samenwerking met Biogas Plus een  praktijktest uitgevoerd bij een Nederlandse  biogasinstallatie. De resultaten van deze  praktijktest tonen aan dat MethaPlus® het  vergistingsproces dusdanig verbetert dat  met dezelfde hoeveelheid input een veel  hoger rendement gehaald kan worden. Hierdoor kunnen de uiteindelijke  brandstofkosten behoorlijk worden verlaagd. Binnenkort kunt u op deze site meer informatie vinden met betrekking tot de uitslagen van deze  praktijktest.  Hoe werkt MethaPlus® ? In een vergister zijn ontelbare micro-organismen actief om organisch  materiaal om te zetten in biogas. Voor een optimale afbraak van organisch  materiaal hebben deze micro-organismen energie nodig. Deze energie  winnen zij uit zogenaamde Polysaccharide-ketens. Deze ketens moeten  eerst door enzymen worden ‘opgeknipt’ voordat ze kunnen worden  afgebroken door de micro-organismen. De van nature in een vergister  aanwezige enzymen zijn echter niet voldoende om de microben optimaal te  laten functioneren. Door de inzet van MethaPlus® worden de micro-organismen voorzien van  een  continue stroom van afbreekbare stoffen (mono- en oligosaccharide)  die worden omgezet in energie. Het resultaat: de micro-organismen  vermeerderen zich veel sneller en de biologische activiteit neemt duidelijk  toe. Naast polysacchariden worden ook andere hogere moleculaire substanties in toenemende mate omgezet in methaan en koolstofdioxide. De betere  afbraak heeft een aantal effecten: Hogere biogasproductie Lagere viscositeit in de vergister met als gevolg minder kans op / of  afbraak van drijflagen Lager energieverbruik van de vergister (minder mengenergie nodig)  Doordat de biologie sterker is kunnen eventuele stijgingen in de  biologische belasting beter worden opgevangen Wilt u meer weten over MethaPlus®, neem dan contact met ons op. Bacteriën - Biovit Plus® Biovit Plus® is een natuurlijk product dat uitermate  geschikt is om het vergistingsproces te  optimaliseren. Door toevoeging van Biovit Plus®  voedt u de vergister(s) met speciaal geselecteerde  bacteriestammen die zorgen voor een betere  afbraak van de organische stof in de vergisters. De  gasproductie per ton input is daardoor hoger. Biovit Plus® verdient zichzelf snel terug. Uitgaande  van een gemiddelde gasproductie van 200m3  biogas per ton input en een stroomprijs van € 0,15  per kWhel, levert het gebruik van Biovit Plus® u bij  een extra gasproductie van 2% al een voordeel op  van ± € 1,00 per ton ingaand product.  Hoe werkt Biovit Plus® ? Het anaërobe (zonder zuurstof) vergistingsproces bestaat in grote lijnen uit  twee verschillende fases. In fase 1 worden organische moleculen omgezet  in eenvoudige organische zuren. In fase 2 worden deze zuren omgezet in  biogas. Omdat het eindproduct van fase 1 het voedsel is voor fase 2, is het  essentieel dat het afbraakproces in fase 1 optimaal verloopt. De bacteriën  in Biovit Plus® produceren veel verschillende enzymen die hiervoor zorgen.  Biovit Plus® zorgt er voor dat biologisch langzaam afbreekbare stoffen,  zoals cellulose in gras en maïs, sneller worden afgebroken. Een voordeel van Biovit Plus® is dat het product werkt onder zowel  anaërobe als aërobe omstandigheden. Biovit Plus® werkt dus zowel in de  voormenger, in de hydrolyse-tank en in de (na)vergister. 100% Natuurlijk. Biovit Plus® bestaat uit snelgroeiende, volkomen  natuurlijke micro-organismen. Na verloop van tijd krijgen de bacteriën de  overhand in de biologische populatie in een vergister. Voordelen van Biovit Plus® Stabieler vergistingsproces Volledigere afbraak van organische stof Afbraak van drijflagen  Hogere gasproductie Betere gaskwaliteit Minder mengenergie nodig in de vergister Biovit Plus® fungeert als een ´enzymenfabriek´. De bacteriën produceren  vanuit zichzelf enzymen die zorgdragen voor een betere afbraak van  organische stof. In een vergistingsproces bevinden zich diverse soorten  bacteriën. Van nature vermenigvuldigen deze bacteriën zich continu  waardoor er doorlopend verversing plaats vindt van de aanwezige  bacteriën. Met Biovit Plus® zorgt u er voor dat uw vergister continu is  voorzien van een hoog niveau van de juiste bacteriën. Wilt u meer informatie, of wilt u Biovit Plus® bestellen?  Neem dan vrijblijvend  contact  met ons op.  NL  EN