Welkom op de website van Biogas Plus, uw expert voor alles wat met biogas en droging te maken heeft. Wij combineren uitgebreide kennis en ervaring  op het gebied van het biologisch proces met een zeer ruime expertise op  het gebied van de bijbehorende technologie. Dit geldt voor co-vergisting,  afvalvergisting en voor mestvergisting. Biogas Plus is hierin uniek.   Naast het produceren van kwalitatief hoogwaardig biogas tegen de laagst  mogelijke kostprijs richten wij ons op het verwerken van mest en  digestaat. Hiervoor hebben we verschillende soorten drooginstallaties en  een modulair pasteurisatie-systeem in ons productenpakket. De  ontwikkeling en engineering van onze producten doen we volledig zelf. Biogas Plus is  uw aangewezen partner voor alles dat met biogas en  mestverwerking te maken heeft. Biogas Plus kan u het volgende bieden: Biogasinstallaties  Advies: haalbaarheid, subsidies, vergunningen, erkenningen Bouw: turn-key, in eigen beheer, uitbreidingen, optimalisaties Biologie: biologische begeleiding, troubleshooting, analyses Additieven: enzymen, bacteriën, sporenelementen, waterijzer  Groen gas opwerkingsinstallaties  Advies: haalbaarheid, subsidies, vergunningen Levering van complete groen gas installaties Drooginstallaties  Drooginstallaties voor (steek)vaste producten zoals mest, slib, hout, pulp, mais  Indikkers voor vloeistoffen zoals drijfmest, slib  Pasteurisatie/hygiëniseren  Pasteurisatie installaties voor het hygiëniseren van mest / digestaat Pompsysteem  VacuümDrukTank voor het probleemloos verpompen van dikke brij  Overige componenten   Roerwerken Condensputten Instrumentatie Ontzwaveling Etcetera Disclaimer - Copyright Biogas Plus BV  NL  EN Nieuws: - CPM: Duurzame mestververgisting & -verwerking boerderijschaal - Vacature: Project Engineer / Project Leider / (Service) Monteur